Proizvodi - fasade

Predstavljaju savremeni trend u gradjevinarstvu.U zavisnosti od arhitektonskih zahteva fasade se mogu bojiti širokom paletom boja eloksaže ili plastifikacije.Naše fasade ispunjavaju zahteve kao što su temperaturna i zvučna izolacija,otporne na atmosferske uticaje.

U zavisnosti od potreba, izrađujemo:

Strukturalne i polustrukturalne fasade

Veoma atraktivne, jer spojevi aluminijuma i stakla ili aluminijumskih kompozitnih panela skoro da nisu vidljivi, tako da fasada ima izgled ravne ploče.

Otvaranje prozora se vrši oko gornje ose prema spolja.

Klasične fasade

Predstavljaju zid zavese, gde su profili vidljivi.

Prozori se mogu otvarati oko vertikalne i horizontalne ose, što znatno olakšava održavanje.

Foto galerija